štvrtok 9. októbra 2014

Rating mesta A-, alebo zase vyhodených 2 400 €

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 26. septembra 2014 predložila prednostka mestského úradu Bartošová informáciu o novom ratingovom hodnotení mesta Piešťany. Mesto za toto hodnotenie zaplatilo 2 400 eur.

Načo nám vlastne je takéto agentúrne hodnotenie? Podľa dôvodovej správy v materiáli bolo robené posledné takéto hodnotenie v roku 2008. Teda 6 rokov sme rating nepotrebovali. Načo je nám teraz? O tom už v dôvodovej správe zmienka nie je.  Žeby bolo určené len pre predvolebnú kampaň pána primátora Cicutta? 

Hodnotenie samotné nie ani tak zaujímavé, ako príčiny a okolnosti jeho vzniku.

Čo je hodnotenie A-? Hodnotenie European rating agency, ďalej ERA, má 26 stupňov, A- je siedmy v poradí od najlepšieho (AAA) k najhoršiemu (D), čo na pomyslenej škále predstavuje 73 % najlepšieho. Nie je to teda skoro najlepší, ako si pomyslí bežný občan bez bližšieho vysvetlenia, keď preklopí A- do školského známkovania 1-. Pri takomto preklopení by mesto dostalo známku 2 až 2-.

Iný analytický subjekt, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, ďalej INEKO, robí "Hodnotenie finančného zdravia", čo je podobné hodnotenie miest a obcí Slovenska. Hodnotenie INEKO má škálu od 0 do 6 a Piešťany mali v minulých rokoch hodnotenie, v 2009 4,8 (80 % maxima), v 2010 4,1 (68 % maxima), v 2011 3,6 (60 % maxima) a v roku 2012 3,8 (63 % maxima). V hodnotení za rok 2013 majú späť lepšie hodnotenie - 4,2 (70 % maxima). Napriek tomu sa umiestnilo mesto Piešťany v druhej polovici, na 82. mieste, zo 138 hodnotených miest. Teda žiadna veľká sláva.

Kto je autor ratingu, kto je European rating agency? Kto nahliadol do obchodného registra zistil, že ERA bola pôvodne Slovenská ratingová agentúra, ktorá sa premenovala a presťahovala z Bethovenovej ulice v Piešťanoch do Bratislavy.

Ako došlo k jej výberu? Je to len náhodný a prekvapivý výsledok výberového konania? Veď ERA má na svojej internetovej strane rating okrem Piešťan len piatich (5) miest, INEKO 138. Rating od ERA-y stál peniaze - 2 400 €, INEKO je zadarmo. 2 400 eur zaň je síce tzv. podprahová hodnota, ale pre predídenie pochybnostiam, či bol postup výberu lege artis, preveruje postup hlavný kontrolór.

A argument pán primátora Cicutta, že chcel vedieť na konci volebného obdobia ako si mesto stojí, aký je obraz toho ako mesto riadil, aký je obraz poslancov, ako sa títo na tomto riadení zúčastnili? Nato bohato, prebohato stačilo honotenie INEKO-a. Veď stupeň z posledného za rok 2013 je dokonca takmer identický s hodnotením ERA. Tá má 73 % maxima, INEKO má 70 % maxima. (Rozdiel je len v jemnosti krokov medzi jednotlivými stupňami, ERA ma hrubší stupňový rozdiel 3,8 %, INEKO ma stupňový rozdiel jemňojší - 1,7 %.). Naviac v INEKO-u je možné sledovať vývoj od roku 2009.

Rozdiely ale medzi týmito dvomi hodnoteniami sú. Hlavne v tom, že pri hodnotení INEKO sa nedáva diplom (ERA ho dala pre väčšiu hodnovernosť v angličtine, ako keby sa to dalo niekde použiť), diplom sa  neodovzdáva pred televíznymi kamerami (a to má pán primátor Cicutto rád) a nadá sa ním tak jednoducho chváliť. INEKO má okrem toho ešte aj ten nešťastný "rebríček", kde sú Piešťany zaradené len ako tuctové. A to moc nekorešpodnuje s ocenením pán Cicutta ako najlepšieho primátora (tiež úsmevná vec - ale o tom inokedy).

A rozdiel je aj v tom, že hodnotenie INEKO je zadarmo. Ale tu peniaze nehrali pre pána primátora Cicutta zrejme žiadnu rolu, publicita pred voľbami mu bola asi dôležitejšia.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára