štvrtok 9. októbra 2014

Oblastná organizácia cestovného ruchu a jej 2-ročné (ne)fungovanie

Pred dvomi rokmi (2. februára 2012) schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany – ďalej zastupiteľstvo, zriadenie oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany – ďalej OOCR. 

Za zástupcu mesta v predstavenstve toto zastupiteľstvo schválilo Rema Cicutta. V rozprave k tejto veci som upozornil, že táto voľba nie je vhodná, lebo koncentruje moc v rukách primátora Cicutta, ktorý bude v OOCR rozhodovať o peniazoch, ktoré si pre OOCR sám navrhol z rozpočtu mesta a nechal si ich schváliť zastupiteľstvom, pričom tieto budú naviac zdvojnásobené štátom na sumu cca 95 tisíc eur.


To, že primátor Cicutto nebol vhodný kandidát sa potvrdilo aj z inej strany. Kaďže si ho predstavenstvo zvolilo za svojho predsedu, mal zabezpečovať zvolávanie prestavenstva, ktoré by malo riadiť činnosť OOCR medzi zasadnutiami vaľného zhromaždenia. Primátor Cicutto o svojej činnosti v OOCR nepredložil zastupiteľstvu počas tohto dvojročného pôsobenia žiadnu správu. Dvakrát síce ústne niekoľkými vetami informoval zastupiteľstvo. Zvyčajne však len, že sa mu nedarí zvolať predstavenstvo pre zaneprázdnenosť pána Pilza (Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. – ďalej len kúpele). Prečo nie, keď predstavenstvo má 7 členov a je teda aj bez pána Pilza uznášaniashcopné, neuviedol. A jedným dychom vyzýval k trpezlivosti, že výsledky sa dostavia do dvoch rokov.


Výsledky sa bohužiaľ nedostavili dodnes. Podľa môjho názoru to má najmenej dve príčiny. Jednou z nich je zaneprázdnenosť primátora Cicutta, ktorý predstavenstvo jednoducho pri svojich 22 (slovom dvadsatich dvoch) funkciách (stav v lete 2013) ani nestíhal zvolávať. Darmo sa dovoláva poslanec Beňačka zodpovednosti, pôvodne riaditeľky OOCR Halovej, dnes Šisku. Tí nemôžu urobiť nič, čo neodsúhlasí, či neprikáže predstavenstvo. Tak, ako nemôže očakávať od kapitána lode, aby jej velil, ked nedostane učené, čo má na loď naložiť a kam to má odviezť, tak aj od riaditeľa OOCR nemože čakať, že urobí niečo, na čo nedostal jasné zadanie. Ak sa to nezmení, je pravdepodobné, že riaditeľa Šišku čaká osud riaditeľky Halovej, ktorá nedokázala odolávať neoprávnenému tlaku a z funkcie odišla. Miesto toho, aby sa poslanec Beňačka dovolával vysvetlenia neuspokojivého stavu od riaditeľa Šišku (na čo zastupiteľstvo aj tak nemá kompetencie), by stačilo požiadať o zloženie účtov zástupcu mesta v OOCR, teda primátora Cicutta.


Druhou, nie nezanedbateľnou príčinou chabých výsledkov je aj členstvo kúpeľov v OOCR. Nie je možné tvrdiť a preukázať, že by kúpele činnosť OOCR sabotovali. Z prístupu pán Pilza je však zrejmé, že o OOCR nemajú kúpele záujem. Nakoniec je to síce malá, ale predsa len konkurencia. Preto by bolo asi najvhodnejšie dohodnúť s kúpeľmi, že z OOCR vystúpia.

Poznámka: Z hľadiska pracovnej náplne, kompetencií, rozhodovania a aby sme sa vyhli falošným očakávaniam od zamestanca, ktorý nemôže prakticky nič rozhodnúť sám, by bolo lepšie zmeniť názov funkcie riaditeľ OOCR na tajomník, asistent, alebo správca.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára