piatok 17. októbra 2014

Motoristi, pripravte si peňaženky

1. apríla 2014 zasadala mestská rada v zložení Beňačka, Beňová, Brna, Cifra, Miština a Tamajka, kde v 3. bode programu prerokovala: 

“Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany č. 8/2008 zo dňa 13. 11. 2008, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 6/2011 zo dňa 30. 06. 2011”

Predmetom zmeny malo byť rozšírenie spoplatneného parkovania o Bernolákovu ulicu. Mestská rada však prijala nasledujúce uznesenie č. 36/2014: “Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča stiahnuť materiál z rokovania na prepracovanie (okrem Bernolákovej ulice doplniť – Štúrovu, Mierovu, Šafárikovu, Moyzesovu, Hviezdoslavovu, Pod Párovcami a Štefánikovu po Kuzmányho) schváliť.” Všetci šiesti (6) prítomní členovia rady hlasovali “za”.

Usilovná prednostka mestského úradu Bartošová napriek tomu, že mestská rada má len poradnú funciu, iniciatívne, teda bez uznesenia mestského zastupiteľstva, takýto materiál pripravila pre zasadnutie mestského zastupiteľstva 6. novembra 2014. To, že ho v súčasnosti stiahla, ukazuje len na to, že si zrejme uvedomila, že by takýto nepopulárne opatrenie mohlo uškodiť súčasným "vyvoleným" poslancom, ktorí kandidujú v nastávajúcich voľbách, rovnako ale aj súčasnému primátorovi, ktorý kandiduje tiež. Alebo sa ona, či pán primátor len zľakli, že by to poslanci vzhľadom na možnú stratu popularity pred voľbami neschválili?

O čo vlastne ide? O zvýšenie počtu spoplatnených miest na parkovanie v uliciach mesta o viac ako 100 %. To by prinieslo asi 60 až 80 tisíc eur. Komu? Podľa súčasnej metodiky Službám mesta Piešťany, ktoré to majú v predmete podnikateľskej činnosti. Tej činnosti, z ktorej sa podľa tej istej metodiky - štatútu, nemusia detailne zodpovedať mestskému zastupiteľstvu. Pribudli by k 1 miliónu eur, ktorý v rozpočte z podnikateľskej činnosti už majú. O tom samozrejme prednostka v dôvodovej správe neuviedla ani slovo.

Čo s tým? Verte, že na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo februári 2015 to prednostka Bartošová predloží znova. Jedine, že by ste vo voľbách vybrali takých poslancov, ktorí to neschvália, či ešte lepšie nového primátora, ktorý to vôbec nepredloží.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára