streda 10. júna 2015

Bezpečnostný audit, Rybníček a Tamajka

Keď som čítal nový článok o primátorovi Trenčína Richardovi Rybníčkovi (http://blog.etrend.sk/martin-klus/bude-z-richarda-rybnicka-vyzyvatel-roberta-fica-.html) napadlo mi, že hneď pri nástupe do funcie v minulom volebnom období dal urobiť tri audity - personálny, právny a ekonomický. Nie je známe, či si ich dal pred tým schváliť zastupiteľstvu. Pri jeho úspechu pri vedení mesta Trenčín je však celkom oprávnené sa domnievať, že audity mu boli užitočné a pomohli mu pri riadení a rozhodovaní.
 
Nechápem, prečo sú poslanci najväčšieho poslaneckého klubu SPP takí opatrní a nerozhodní pri stanovisku k návrhu primátora Tamajku na vykonanie auditu, keď predseda klubu Hudcovič v TV Piešťany tvrdil, že primátor Tamajka o to oficiálne nepožiadal.
 
Nechápem, prečo primátor Tamajka neurobil najprirodzenejšiu vec a nepožiadal zastupiteľstvo o schválenie (stačil nato bežná materiál pre rokovanie). Keď úbohý materiál o zmene rozpočtu o 120 tisíc € na opravu chladenia zimného štadióna predložiť dokázal, je nepochopiteľné, prečo nepožiadal o zmenu rozpočtu o 24 tisíc € na audity (toľko minul svojho času Rybníček na všetky tri). Miesto toho urobil nejaký trápny pokus o bezpečnostný audit a teraz nevie, čo s tým a nechal sa spolu so svojim zástupcom Hynekom strapňovať niektorými poslancami na troch zasadnutiach zastupiteľstva po sebe.
 
A možno by stačilo zvedacov len uspokojiť, napr. vyhlásením, že bolo urobených 9 kontrol, z toho boli 2 negatívne, v 3 prípadoch bol pracovník napomenutý, v 3 prípadoch bolo udelené pokarhanie s hmotným postihom a v jednom prípade bola vec postúpená prokuratúre, či polícii. Bodka. Nakoniec, personálne otázky mestského úradu sú v plnej kompetencii primátora. Bodka.
 
A tie audity potrebuje primátor Tamajka ako soľ. Veď je zjavné, že bez nich si neporadí. Samozrejme audity, urobené kvalitným dodávateľom. Ale asi si nimi nie je istý ani on sám. Ak by o ich potrebe bol presvedčený, urobil by ich aj bez poslancov cez rozpočtové opatrenia, ktoré mu poslanci zatiaľ(!) neodobrali.
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára