piatok 29. apríla 2016

List primátorovi o hokeji 2016

Vážený pán primátor p. Miloš Tamajka M.B.A.

Už takmer týždeň bojujem sám so sebou, či tento list napísať, alebo mám prejsť minulotýždňové neformálne stretnutie poslancov o hokeji v ďalšej sezóne bez povšimnutia. Uvedomujem si totiž, že to čo napíšem nebude vôbec lichotivé, jak pre Vás tak pre právne oddelenie úradu a že na poslednom zastupiteľstve si od Vás za kritiku právneho oddelenia vyslúžil kolega Jančovič nelichotivé označenie „ populista“. Nuž ale, akýsi zmysel pre poctivý a pravdivý obraz nakoniec víťazí a pokúsim sa veľmi mierne, ale pravdivo zhodnotiť uvedené neformálne stretnutie.

Keď sme dostali pozvánku na toto stretnutie / dokonca 2x od p. Mihálika aj od pána Strapatého/, napriek tomu, že som dosť v poslednom čase vyťažený a že stretnutie o 15,00 mi nanajvýš nevyhovovalo , predsavzal som si, že sa stretnutia zúčastním práve preto, že mám ešte v živej pamäti minulý rok, keď sa riešila dotácia hokeja dokonca mimoriadnym zastupiteľstvom. Bol som však už vtedy prekvapený, že k stretnutiu neprišiel v elektronickej podobe žiaden materiál, ktorý by aspoň čiastočne uviedol o čom sa má na stretnutí jednať, ale myslel som si, že snáď nám ho odovzdáte priamo v zasadačke v písomnej podobe. Vo štvrtok som si zariadil prácu v Bratislave tak aby som mohol vyraziť na cestu späť čo najskôr a uháňal som do PN ako sa len dalo . Prišiel som trocha neskôr, ale nebol som ani zďaleka posledný. Sadol som si vedľa p. Mihálika, ktorý mi v krátkosti popísal priebeh jednania a tiež mi povedal, že požiadavkou p. Lušnáka / ŠHK37/ je v nastávajúcej sezóne navýšiť dotáciu na energie o 50 tisíc € a dotáciu mládežníckeho hokeja vo výške 40 tisíc €. Ďalšou požiadavkou ŠHK je participácia mesta na výmene mantinelov. Požiadavka na ich výmenu nám bola oznámená listom SZĽH myslím, že ešte v minulom roku a ak sa nemýlim tak je to tiež 50 tisíc €. Zanedlho som sa dozvedel z úst p. Lušnáka, aká bola oprava chladenia minulý rok polovičatá a že v dohľadnej dobe bude žiadať výmenu záložného kompresora......Ako som zanedlho zistil, stretnutie bolo nielen neformálne, ale nedospelo a zrejme ani nemalo dospieť vlastne k žiadnemu záveru aj keď p. Lušnák niekoľkokrát zopakoval, že na to aby sa uchádzal o extraligu v nasledujúcej sezóne potrebuje väčšiu podporu mesta a on sám inicioval toto stretnutie aby sa dozvedel či mesto je ochotné jeho požiadavky splniť, alebo nie. Neviem ako si to p. Lušnák predstavoval, keď hovoril niečo o tom  , že mu stačí „chlapská ruka“ alebo ubezpečenie , že ho mesto podporí, ale že sa nenahnevá ak bude odmietnutý. Kto mu má dať to ubezpečenie mi vôbec nebolo jasné a keďže som si medzičasom vypočul názory niekoľkých poslancov , ktorí neurčito zaujali svoj postoj k téme a záverom som si dokonca vypočul príspevok pána Vermeša – vedúceho právneho oddelenia o tom ako je dôležité, že tému hokeja otvárame, pričom nám  úplne od veci oznámil, že je dojatý až k plaču pri pohľade na zbúraný cyklistický ovál na Tehelnom poli v Bratislave, mal som pocit, že v tej diskusii už nemá pre mňa význam pokračovať a sklamaný, ba až znechutený som zo zasadačky odišiel. 

Od Vás, pán primátor, som totiž očakával podstatne lepšiu prípravu takéhoto stretnutia na tému, ktorá je pre mesto nanajvýš dôležitá a rozdeľuje jednak poslancov , ale aj obyvateľov mesta na dva tábory a to hlavne tak, aby z takéhoto stretnutia bol nejaký záver, aj keď nie úplne záväzný, ako uznesenie zastupiteľstva, ale aspoň taký, že bude jasné pre zúčastnených čo musia urobiť a predložiť aby sa mohli poslanci zodpovedne rozhodnúť. Od pána Vermeša som očakával analýzu Nájomnej zmluvy s ŠHK 37, ktorá má viac ako dosť nedostatkov napr. v tom, že nemá presne definované kto je za čo na štadióne zodpovedný- kto znáša napr. opravu chladenia, pričom to slovo oprava podčiarkujem. Dovolím si tiež podotknúť, že máme uznesenie / ak budete potrebovať číslo tohto uznesenia môžem ho vyhľadať/ , ktoré dokonca zaväzuje MsÚ túto zmluvu otvoriť a s nájomcom doriešiť niektoré nezrovnalosti a nejasnosti zmluvy ...... Namiesto toho sme dostali od p. Lušnáka iba ubezpečenie, že si dal zmluvu skontrolovať právnym expertom a  reakciou p. Vermeša bolo priam fetišistické rozkladanie a opätovné skladanie dresu ŠHK, ktorý údajne dostal do daru od p. Lušnáka. Od majiteľa klubu ŠHK 37 p. Lušnáka som očakával, že predloží mestu kalkuláciu skutočných nákladov a príjmov za uplynulé obdobie a nie iba ich odhad s vyhlásením , že na to máme poslancov v dozornej rade ŠHK aby sme si tieto náklady a výnosy zaobstarali. Zaujímalo by ma napr. prečo je spotreba energie stále na úrovni 200 tisíc, keď cena energií dosť podstatne v poslednom období klesá a dá sa dohodnúť možno aj priaznivejšia cena ako v minulých rokoch. 

Hokejová extraliga je totiž v prvom rade biznis, podobne ako aj iné druhy vrcholového športu. Je to finančne náročný šport a môže si ho dovoliť trvale dotovať naozaj iba bohaté mesto, ktoré má takpovediac na rozhadzovanie. To sa však o Piešťanoch už dlhé roky nedá povedať. Majiteľ ŠHK 37, je šikovný podnikateľ v tomto biznise a veľmi dobre si uvedomuje že pokiaľ dostane dotáciu od mesta, nemusí dávať toľko zo svojho, alebo zháňať toľko sponzorských peňazí a pokiaľ sa mu mesto ešte postará aj o prevádzku a opravy základného prostriedku jeho podnikania čo je v jeho prípade  zimný štadión , tak mu zostane dosť peňazí na kvalitných hráčov a preto sa jeho žiadosť opakuje s každoročnou pravidelnosťou.
Dovoľujem si Vás však pán primátor opätovne upozorniť na skutočnosť uvedenú v základnej zmluve medzi mestom a ŠHK37/ máj 2006/v ktorej sa uvádza okrem iného , že predmetom nájmu je aj strojovňa chladenia /a dovolím si tvrdiť, že aj mantinely/ a že zmluvné strany sa dohodli , že nájomca bude vykonávať údržbu a opravy predmetu nájmu a uhrádzať náklady s tým spojené. Nájomca je povinný tieto náklady evidovať a uplatňovať si ich vo svojom účtovníctve. Vložené investície, na ktorých sa zmluvné strany dohodli si môže nájomca viesť vo svojom majetku a odpisovať podľa platných odpisových pravidiel.

Taktiež si Vás dovoľujem upozorniť, že dotáciou hokejovej mládeže sa hradia takmer výlučne náklady na administratívu ŠHK a trénerov hokejových tried, pretože náklady spojené s výstrojom mladých hokejistov a náklady na zápasy si platia rodičia hokejových nádejí zo svojho. Túto skutočnosť ste si mali možnosť overiť už v minulom roku z podkladov ŠHK, kde je uvedené, že celkové náklady na hokejové triedy a dorast boli 154 400€,/ v tom náklady na administráciu a mzdy trénerov sú viac ako 100 tisíc €/, pričom len rodičovské príspevky boli 57 000€ /viď Príloha/

Ak si dobre spomínam, tak v uplynulom roku mesto vynaložilo na hokejový štadión spolu s dotáciou pre ŠHK sumu presahujúcu 400 tisíc € / oprava chladenia , energie, dotácia HK Havrani / a ako som už spomenul, rozdelilo to jednak poslancov ale aj obyvateľov mesta na dva tábory. Navrhol som preto riešenie tejto otázky miestnym referendom. V čase predvolebnom ste pán primátor sľuboval občanom sfunkčnenie tohto prvku priamej demokracie na miestnej úrovni. Chceli ste v tom čase referendom riešiť otázku nutnosti výstavby mestskej plavárne. Tá otázka mi pripadala a pripadá absolútne zbytočná, pretože všetci dobre vieme ako to je s plávaním v meste. Aj tak zostalo iba pri sľuboch a referendum nielenže sa neuskutočnilo, ale neurobili sa ani žiadne kroky, ktoré by referendum ako spôsob participácie občanov na rozhodovaní sfunkčnili. Teraz však máte možnosť predvolebný sľub občanom splniť a buď vyhlásiť referendum na túto pálčivú tému mesta, alebo nájsť iný spôsob ako si overiť názory väčšiny občanov a nie iba nátlakovej skupiny fanúšikov ŠHK, tak ako to predviedli v minulom roku.

S pozdravom
Ján Jánošík poslanec MsZ

PS: Pokiaľ mienite takto úboho pripravovať a viesť neformálne stretnutia poslancov, tak mi už v budúcnosti ani neposielajte pozvánku. Mám dosť svojej práce a problémov a na zbytočné, nikam nevedúce debaty naozaj nemám ani čas ani chuť.


 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára