pondelok 25. mája 2015

Pripomienky k zmene územného plánu

Vážený pán primátor,
 
musím v úvode zdôrazniť, že som sa s návrhom zmien a doplnkov osobne nestihol do daného termínu oboznámiť. Takže možno moje podnety budú bezpredmetné. Je možné, že spracovateľ takéto požiadavky od zadávateľa  v úvode práce dostal.

1.Nezastavateľné plochy zelene
V blízkom, vyspelejšom,zahraničí majú takáto plochy viacúčelové využitie. V Grazi ma zaujalo riešenie, kde na viacerých miestach, v časti mestských parkov, sú v mieste styku s mestskou komunikáciou / a to rušnou/ vybudované pod parkovou plochou podzemné parkoviská. Sú to jednopodlažné, polozapustené neveľké priestory, kde výkopový materiál je použitý na prekrytie, čím sa vytvorí asi 1,5 m vyvýšenina, ktorá je plynule zakomponovaná do konfigurácie parku. S pohľadu návštevníka parku sa to javí ako prirodzené zvlnenie terénu, s trávnatým povrchom, nízkymi krovinami a vysadenými, k tomu vhodnými, kvetmi., s automatickou podzemnou závlahou. Že to je parkovisko ani nikoho nenapadne. Zbadá sa to až z pohľadu ulice, kde je svetelný oznam s aktuálnou obsadenosťou. Vstup a výstup je samoobslužný. Bolo by dobré vytypovať a do ÚP zakomponovať takéto miesta, Možno sa také nájdu. Ja dúfam. Otázka realizácie je už druhá vec. 

2.Garážové a parkovacie domy.
V roku 1968 som mal možnosť navštíviť niektoré krajiny západnej Európy , ako motorista. V Taliansku som si v jednom meste všimol, normálne v uličnej fronte poschodových obytných domov, jeden dom presklený z uličnej strany, v ktorom bolo na poschodiach vidieť autá. Vtedy neznalý, som sa divil, kto tam tie autá dal a z akého dôvodu. Najprv som myslel, že je to predajňa áut. Po čase,,lebo som tam parkoval, som zistil že je to nadzemné, viacpodlažné parkovisko  Takto tam už vtedy riešili nedostatok parkovacích miest v meste. Odvtedy ubehlo už dosť rokov a my tu už tiež máme  nedostatok parkovacích miest, ale ešte nemáme parkovacie domy. Ešte nám to , ako sa hovorí, nedošlo. To je podobná situácia ako s kruhovými objazdami. Tie tam tiež už vtedy boli. Ale nám to trvalo !!!! Akoby sme nevedeli ani dobré veci odkukať. Takto by sa dala riešiť aj situácia s garážovaním na automobilmi preplnených sídliskách. Jedno takéto garážové miesto ponúkajú developerské spoločnosti v Bratislave za cca 10 000 E.

Ak poslanci a primátor uznajú za vhodné, je potrebné iba prikázať našim urbanistom na MÚ, aby vytypovali takéto miesta a aby ich spracovateľ zakomponoval do ÚP.  Uvolnili a spriechodnili by sa nám ulice v ktorých stoja zaparkované a celoročne garážované autá. Mnohé jednosmerky, zriadené práve z tohto dôvodu, by sa mohli zobojsmerniť a automobily by nemuseli toľko krúžiť po meste.Aj to je o životnom prostredí. To nemusíte riešiť vy. Stačí prikázať, určiť termín  a vyžadovať a kontrolovať plnenie. 
Bodaj by sa vám z toho niečo podarilo. To vám  i nám praje Peter Záň, Piešťany.

P.S. Aby som bol konkrétnejší jeden takýto parkovací dom by sa dal postaviť na časti dnešného parkoviska na Krajinskej ceste , pri trhovisku. Trhovisko by sa mohlo presunúť na druhú stranu cesty. Je tam premyslene pripravený a vybudovaný podchod. Terajšie trhovisko je zrejmé len ako dočasné riešenie a tam sa naozaj nehodí. Z Kruhovky by mohla byť krytá časť tržnice / v zime / a v lete by sa rozšírila o otvorené stánky usporiadané okolo nej, podľa potreby. Možno by sa dal na to majiteľ nahovoriť. To by bolo dobré, perspektívne a trvalé riešenie trhoviska. Garážový dom by mohol stáť na mieste školy na  A. Trajane.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára