piatok 20. marca 2015

Poslankyňa Babičová znovu ukázala, čo dokáže... (alebo, kto chce psa biť, palicu si nájde)

V rozprave k bezpečnostnému auditu na včerajšom zastupiteľstve (19. marca 2015) zasypali poslanci primátora Tamajku otázkami, na ktoré nevedel, nechcel, alebo nemohol odpovedať s odkazom, že všetko je tajné a poslanci aj občania sa informácie po ukončení kontroly určite dozvedia. Pôsobil zaskočeným, nepripraveným dojmom a bolo zrejmé, že by už mal rád toto “vypočúvanie” za sebou.

Napriek pokročilej dobe (bolo to v predposlednom bode rokovania “Rôzne”), pôsobila poslankyňa Babičová sviežo, uvoľnene, myšlienky formulovala jasne, zrozumiteľne a primátora v ničom nešetrila. A to, že jej nie je cudzia ani demagógia, preukázala, keď prirovnala služby spoločnosti illi s.r.o., ktoré pravdepodobne primátor Tamajka využil pri tomto audite, s ratingom mesta, ktorý dal urobiť bývalý primátor Cicutto a s ktorého urobením súčasný primátor Tamajka, vtedy ako poslanec, nesúhlasil. Poslankyňa Babičová pri tomto prirovnaní vytrhla informáciu z kontextu a zamlčala (alebo, že by len zabudla?) tri podstatné veci: 1) že u Cicuttovho ratingu sa jednalo o čisto predvolebný ťah - zverejnil ho v septembri 2014, 2) že informácie rovnakého obsahu, rozsahu a kvality bolo a je stále a kontinuálne možné získať od mimovládnej neziskovej organizácie INEKO (http://www.obce.ineko.sk/) a 3) že rating stál mesto 2400 € a nie 150 €, ako je to u spoločnosti illi s.r.o. Jediné, čo sa od INEKO-a získať nedá, je kus papiera v anglickom jazyku a zlatistom ráme (certifikát). Či už služby od illi s.r.o. mestu na niečo budú, alebo boli zbytočné, stáli 16 krát menej ako Cicuttov audit.

Dôkazom, že poslankyňa Babičová nepoužíva rovnaký meter, je aj “vyhodených” 500 € v minulom volebnom období na odborný posudok, ktorý hodnotil, či nejaké kríky pri ceste, zrezané Službami mesta Piešťany, boli ošetrené odborne, alebo nie. Tento odborný posudok si na SMP totiž vynútila práve poslankyňa Babičová. Že posudok nakoniec potvrdil správnosť rezu, je už len ďalší dôkaz, že tieto peniaze boli minuté skutočne zbytočne.

1 komentár: