nedeľa 16. augusta 2015

Uhorková sezóna

Vila Löger

"naše novinky" nás informujú o zaujímavej  neutíchajúcej snahe primátora o Vilu Löger. Sám priznáva , že ešte nikto nevie nič o jej zmysluplnom využití, ale on tvrdo pracuje na jej odkúpení, či zámene za iné objekty vo vlastníctve mesta. Na jednej strane priznáva, že musíme vedieť, čo tam chceme mať, aby sme nedopadli tak ako s Lesprojektom a pod. Ale to v prvom rade najprv on sám musí vedieť. To je akoby istá rozporuplnosť osobnosti. Na druhej strane už nechal vypracovať znalecké posudky. Ak sa nenájde  jej zmysluplné využitie, tak posudky si môže strčiť za širák. Akoby mu to bolo jedno. Však on ich neplatí zo svojho. 

Práve toto terajší radní vyčítali bývalému primátorovi. Projekty, ktoré boli k ničomu. 
Stále to zaváňa tým istým. Akoby prihrať niekomu zákazku ? Najprv by ste sa mali dohodnúť k čomu to bude .To je aj v "našich novinkách " rozumne uvedené. On to nečíta?

Poradný orgán

Keď som sa oboznámil s radou seniorov a s obsahom jednania s primátorom, nenašiel som tam nič čo by mu poradili. Z toho sa zdá, že vlastne len požadujú,  prostredníctvom primátora, prostriedky z mestskej pokladnice na svoje voľnočasové aktivity.

Už máme toľko možností sa informovať o dianí v meste a tak som si myslel, že Radnica informuje sa stane zbytočnosťou. Ale to sa práve rade zdá stále málo a požaduje častejšie informácie v tejto forme. Čo pravda zvýši náklady. Iné nič im v podstate nechýba.

Očakával som právom , že budú požadovať pracovať na príprave veľmi potrebného domu sociálnych služieb, hospicov, stredísk geriatrickej starostlivosti a pod. Na hokej je peňazí dosť . Ani ich nenapadlo, aby požadovali skôr sa postarať o ich starších kolegov a poradili mu ako by  si mal postaviť priority. Ale oni sú ešte mladí, oni to ešte nepotrebujú, alebo sú presvedčení, že ich vlastná rodina doopatruje. Tak radšej užiť si voľnočasové aktivity a chodiť na hokej.

Pán primátor sa mýli aj v tom , že radu berie ako zástupcu všetkých dôchodcov. Z ich doterajšieho postoja vidno, že to tak nie je. Pomocnú ruku mesta potrebujú najmä tí chorí, nevládni a chudobní o ktorých sa nemá kto postarať, alebo vlastná rodina nemá na to vhodné prostredie. Zabúdajú, že aj oni budú možno potrebovať niekde v slušnom prostredí hlavu skloniť.A to môže byť aj zo dňa na deň.

Iste by našli podporu aj u poslancov SpP, konkrétne p. Hudcoviča , kandidáta na primátora, ktorý za takúto nepripravenosť kritizoval minulé vedenie mesta a tým si získal aj niektorých z nás - dôchodcov. A teraz keď je už tam, tak je ticho a dôležitejší preňho je hokej a iné nepodstatné veci.😣  
Peter Záň, Piešťany.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára