utorok 4. augusta 2015

Prečo som nebol na poslednom mimoriadnom zastupiteľstve

...nuž preto, že som dostal z horúčav a klimatizácie respiračné ťažkosti... Priznám sa však, že mi tá viróza prišla vlastne vhod. Nenávidím nátlakové spôsoby a keď som sa dopočul, že na zastupiteľstvo opäť príde fanklub hokejistov ŠHK , tak som tušil akým smerom sa bude rokovanie a hlasovanie uberať. Zamýšľal som sa dokonca nad tým, či môže byť výsledok vôbec objektívny, ak počas tohto hoc aj verejného rokovania a hlasovania je prítomný akýkoľvek nátlakový element vykrikujúci a skáčuci poslancom do reči počas ich vystúpenia. Veľmi dobre všetci vieme, čo dokáže sfanatizovaný fanúšik a máme o tom dostatok dôkazov. Myslím si dokonca, že pre zachovanie objektívnosti sa mala zvoliť tajná forma hlasovania. Keď som si však neskôr prezeral záznam, tak som nadobudol presvedčenie, že primátorovi vyhovovala vykrikujúca a tlieskajúca kulisa fanklubu, pretože prítomných poslancov, ktorý by sa odvážili hlasovať proti nazval dokonca „devuškami“, ktorí si neplnia chlapskú povinnosť. Čudné uvažovanie a navádzanie od človeka, ktorý by mal pôsobiť aspoň pred zrakmi verejnosti objektívne.... A keď sme pri tých nátlakových akciách, tak na niektoré budúce zastupiteľstvo zvolám napr. všetkých seniorov v meste, aby prišli skandovať za odpustenie miestnych daní... prečo?... nuž preto, že to budú žiadať, podobne ako žiadali reprezentanti fanklubu, aby mesto zachovalo extraligu. A dokonca budú viac v práve ako fanklub, pretože do spoločného prispievali už dlhé roky a mnohí z nich nie práve nízke sumy, na rozdiel od členov fanklubu. Násilie plodí násilie a ak sa stanú tieto nátlakové spôsoby bežným vyjednávacím nástrojom, tak sme s parlamentarizmom skoncovali nadobro.

Keď sa koná zastupiteľstvo v Mestskej knižnici, tak ma akýsi nepísaný rokovací poriadok posadil práve medzi poslanca Juraja Brnu a poslanca Jozefa Beňačku, ktorí už vyjadrili svoj názor na priebeh mimoriadneho MsZ v Piešťanskom týždni č. 31. Poslanec Beňačka nás záverom príspevku vyzval, aby sme konali zásadovo a zodpovedne. Nuž ale, každý z nás má svoje zásady a zodpovednosť. V prípade niektorých starších poslancov je zrejmá väčšia zodpovednosť k hokejovému klubu ako k občanom, ktorých majú a priori zastupovať. Keďže nepatrím k „záchranárom“ v zmysle klasifikácie poslanca Beňačku, hlasoval by som proti už aj preto, lebo som presvedčený, že čiastka 50 tisíc € zotrvanie ŠHK v extralige nijak neovplyvní a že si ju jednoducho klub vydupkal, tak ako v roku predchádzajúcom a urobí to aj v roku budúcom. Prečo? Jednoducho preto, lebo to ide.... ak inak nie, tak nátlakom... ale ako bolo vidieť na hlasovaní, nátlak vlastne ani nebol potrebný. Pán Lušnák , teda ŠHK 37 má v mestskom zastupiteľstve ešte stále dostatočné množstvo sympatizantov. Ak by som sa totiž aj bol zúčastnil rokovania, nič by to nezmenilo na rozhodnutí MsZ, iba môj kolega Juraj Brna by sa necítil tak osamotene. Návrh podporiť extraligu dodatočnou dotáciou energií by bol prešiel so skóre 18:2, podobne ako prešiel návrh na opravu chladiaceho zariadenia hokejového štadióna za 120 tisíc €, kde som bol pre zmenu iba ja sám proti. Rozhodne totiž odmietam podporovať extraligu dotáciou. Som však za reálnu podporu mládežníckeho športu, hokej nevynímajúc. Moja averzia odsúhlasiť pre ŠHK 37 akúkoľvek dotáciu nie je spôsobená nezáujmom o hokej a ani nie je namierená voči majiteľovi ŠHK p. Lušnákovi, ale hlavne tým, že si uvedomujem, že nedotujeme mladých hokejistov, ale rozhadzujeme verejné peniaze na hokejový biznis. Hokej, obzvlášť extraligový, už dávno nie je o športe, ale hlavne o peniazoch. Ak máš peniaze, kúpiš si hráčov a dobrých trénerov a ak idem ďalej, tak si kúpim aj sudcov a dovolím si tvrdiť, že aj zápasy. A ako ste sa mohli teraz presvedčiť, tak sa kupčí aj s licenciou. Podporovať takýto druh športu, si môže dovoliť podnikateľský subjekt, ale nie mesto, ktoré je správcom verejných financií. Ak aj túto myšlienku rozvediem, tak sa úplne oprávnene môže pýtať každý občan a podnikateľ tohto mesta, že prečo sa z daní, ku ktorým prispieva, hradí hokejový extraligový biznis, keď má rozbitý chodník pred domom,  jeho auto nemá kde parkovať a nemá kde ísť s dieťaťom, pretože všetky detské ihriská sú zanedbané, trávniky nekosené, že si nemá kam ísť zaplávať, pretože mesto nemá plaváreň a tak ďalej..... mohol by som pokračovať výtlkmi na miestnych komunikáciách, uzatvorenými schátranými mestskými budovami, zanedbaným parkom a podobne....... ale načo aj, veď všetci, čo v tomto meste bývame, poznáme jeho úbohý stav.

Keď som bol pred voľbami oslovený skupinou mladých ľudí z nadácie Spoločne pre Piešťany, tak som kandidoval za poslanca s presvedčením, že mám druhú šancu pokúsiť sa zmeniť niečo v tomto meste k lepšiemu a že spoločne naozaj dosiahneme stav, ktorým zmeníme hlavne tok verejných financií tak, že občan pocíti zmenu k lepšiemu, že služby mesta a mestských podnikov sa dajú robiť výrazne lepšie. Bohužiaľ moje predstavy boli naivné. Od starých poslancov, ktorí nešťastnú zmluvu s ŠHK skoncipovali a odsúhlasili v roku 2006 (pričom si dovolím tvrdiť, že to je jedna z najhorších zmlúv o prenájme aké som kedy v živote čítal .. má toľko nedostatkov, že sa obávam, že ju žiaden právnik nečítal - možno zámerne) som ani nič iné nečakal, ale že aj niektorí členovia poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany budú hlasovať za dotáciu pre hokejový biznis, to som naozaj nečakal. A to je pre mňa osobne najväčšie sklamanie.

Ak sa totiž pozriete do obchodného registra SR, kto tvorí ŠHK37, tak zistíte, že jediným spoločníkom a zároveň konateľom ŠHK37 sro zo základným imaním 6639 € je prezident klubu Jaroslav Lušnák, ktorý je zrejme jediným výlučným majiteľom extraligového klubu, pretože ako som si zisťoval vo viacerých kluboch v SR (HC Košice, HC Banskú Bystricu, HK Skalica a MHC Martin), v žiadnom z nich nie je majiteľom jediná osoba. Čiže mesto tým, že dotuje energie na zimný štadión (ďalej ZŠ), nepriamo dotuje súkromnú „jednochlapovú“ s.r.o., ktorá má ZŠ v prenájme až do roku 2034 (takmer 30 rokov - to myslím nemal ani A. Winter od Erdédyho), kde je síce dozorná rada (ďalej DR) zakotvená v  spoločenskej zmluve, ale táto DR nemá žiadnu výkonnú moc a nemôže tým pádom ani nič zásadné ovplyvniť. A nielen mesto dotuje hokej. Ďalšie peniaze nás daňových poplatníkov smerujú do klubov (ŠHK 37 nevynímajúc) cez SZĽH, ktorého prezidentom je dlhé roky p. Nemeček, blízka osoba Juraja Širokého majiteľa Váhostavu, ktorý v tejto krajine asi nemusím nikomu predstavovať.

Napriek tomu, že nesúhlasím a nikdy by som nehlasoval za takéto dotovanie hokejového biznisu, aké sa odsúhlasilo na štvrtkovom mimoriadnom MsZ si pána Lušnáka veľmi vážim. Pod jeho vedením zimný štadión podstatne zmenil svoju tvár a je vidieť za ním nesmierne veľa práce a investícií. Otázkou je , či práve „ hotel pre 34 ľudí“ , ktorý na zimáku postavil, nie je príčinou jeho súčasných finančných ťažkostí a preto by som asi súhlasil, aby mesto poskytlo klubu finančnú pôžičku – akýsi preklenovací úver, ale nie dotáciu, ktorú dokonca zakrýva za mládežnícky hokej. Tiež som presvedčený o tom, že opravu chladenia za 120 tisíc € mal realizovať nájomca – ŠHK37, jednak preto, že on je plátcom DPH a tým by rekonštrukcia bola o 20% lacnejšia a tiež aj preto, že v zmluve o nájme zimného štadióna je jasne uvedené, že ŠHK 37 si prenajíma aj strojovňu chladenia spolu s technológiou. Pán Lušnák o stave strojovne vedel a namiesto údržby a opráv technológie chladenia investoval peniaze do hotela a skrášľovania zimáku a rekonštrukciu požaduje uhradiť od mesta. Toto konanie je nezodpovedné a môže sa zdariť iba v tom  prípade, že má dostatočnú podporu v mestskom zastupiteľstve a tú ako vidíte má viac ako dostatočnú.

Záverom mi dovoľte aby som informoval čitateľov o výsledku verejného obstarávania na rekonštrukciu chladenia ZŠ. Obstarávanie dopadlo podľa očakávania a súťaž vyhrala firma Frost Service sro - firma, ktorá sa o chladenie na piešťanskom ZŠ stará už dlhé roky. Súťažné podklady boli podľa evidencie poskytnuté siedmym uchádzačom avšak ponuky prišli iba od dvoch uchádzačov. Okrem fimy Frost- Service sro prišla takmer rovnaká ponuka aj od firmy GEA Refrigeration Czech republic. Firma Frost ponúkala cenu 119 700€ a firma GEA až 119 880€... aká to zhoda...... až zarážajúca rozdiel iba 1,5 promile!!!!! Nakoniec sa robila dokonca aj elektronická aukcia medzi týmito dvomi účastníkmi... Aukciu vyhrala firma Frost s konečnou sumou 119 460€... čiže sme aukciou ušetrili 240€ ( AŽ 2 PROMILE!!!).

Ing. Ján Jánošík, poslanec MsZ

PS: Pokiaľ mám mandát poslanca MsZ, je mojou povinnosťou obhajovať záujmy širokej škály obyvateľov, nielen členov fanklubu ŠHK a preto som presvedčený, že rozhodnutie dotovať profesionálny hokej z mestskej pokladnice je proti záujmom prevažnej väčšiny občanov tohto mesta. Uvedomujem si však v plnej miere, že v našom meste je veľa priaznivcov a zástancov hokeja, ktorí nemusia byť aj členmi fanklubu a že môj článok vyvolá aj nesúhlasné reakcie. Napriek tomu bude tento príspevok po dohode s redakciou v skrátenej forme (z dôvodu veľkého rozsahu) uverejnený aj v niektorom čísle Piešťanského týždňa.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára