utorok 18. novembra 2014

Pán Lušnák, nezavádzajte, prosím!

(reakcia na vystúpenie "Piešťanský hokej, prítomnosť a budúcnosť" v TV Piešťany 5. novembra 2014).


ŠHK 37, s.r.o. je obchodná spoločnosť. Má svoj hospodársky život, má svoje úspechy, aj neúspechy. Na úvod niekoľko čísel. Od roku 2009 do roku 2013 sa jej majetok zvýšil na viac ako 6 - násobok zo 4,6 mil. € na 30,6 mil. €, z toho dlhodobý hmotný majetok 27,0 mil. €. Iná situácia je bohužiaľ v hospodárení tejto spoločnosti. Od roku 2009 do konca posledného hospodárskeho roka (30. 04. 2014) "vyrobila" celkovú stratu 3,6 mil. € ( z toho najväčšiu v roku 2012 0,9 mil. € a v roku 2013 2,5 mil. €). Určite ŠHK 37, s.r.o. nie je sama, komu sa nedarí. Máte pravdu, nič ma do toho nie, veď je to predsa súkromná spoločnosť a je to jej problém. Tento divný nepomer medzi majetkom a hospodárením nechám teda teraz stranou a budem sa venovať len zmluve, ktorú má s mestom Piešťany.

ŠHK 37, s.r.o. teda nie je nezisková organizácia, nie občianske združenie, ktoré vykonáva a podporuje nezištne určitý šport, ale štandardná obchodná spoločnosť. Jediným vlastníkom (spoločníkom) a riaditeľom (konateľom) je pán Jaroslav Lušnák. On jediný rozhoduje o tejto spoločnosti, on jediný rozhodol, že uzavrie s mestom Piešťany zmluvu o nájme zimného štadióna a priľahlých pozemkov. On jediný sa v tejto zmluve k niečomu za ŠHK 37, s.r.o. zaviazal a on jediný zodpovedá za tieto záväzky. Tých záväzkov nie je málo, treba ich však rozdeliť na tie, ktoré slúžia jeho podnikaniu, teda pre mesto nepodstatné a tie, ktoré slúžia mestu. Tu už sa ich pomer, ako u každej takejto zmluvy, dostáva do nevyváženosti. Pre svoje podnikanie si teda pán Lušnák zabezpečil alebo ešte zabezpečí:


Mesto upresnilo tieto záväzky v ďalšom článku zmluvy takto:Jediné, k čomu konkrétnemu sa pán Lušnák zaviazal voči mestu je, že "strpí" na zimnom štadióne verejné korčuľovanie v rozsahu 2 hodín týždenne (platené) a športové aktivity škôl v rozsahu tiež 2 hodín týždenne (tiež platené) - viď nižšie:

Toto je teda celý prínos pre mesto - 4 hodiny týždenne! Za túto "veľkorysosť" dostal pán Lušnák prenajom zimného štadióna na 30 rokov za 1000 slovenských korún (33,19 €) ročne.

Podobne ako bývalý pán primátor Cicutto, pokúša sa aj pán Lušnák argumentovať, že ak by on nemal zimný štadión v prenájme, minulo by mesto ročne na jeho prevádzku 400 tis. €. Od roku 2006 nás pán primátor Cicutto, nasledovaný pánom Lušnákom, presviedčali, že týmto prenájmom mestu šetria ročne 400 tis. € na prevádzke, ktorú by inak malo mesto (Služby mesta Piešťany, p.o.), ak by zimný štadión nebol prenajatý.

Nejako im uniká, že mesto nemá hokejové mužstvo (ani ženstvo) a prevádzka zimného štadióna by nemala zmysel. Podobne mesto neprevádzkuje základnú školu na ulici A. Trajana, lebo nemá do nej žiakov, neprevádzkuje budovú Zväzarmu, lebo nemá zväzarmovcov, ani Lesoprojekt, lebo nemá na jeho rekonštrukciu. Ak by sa mestu nepodarilo zimný štadión predať, prenajať, alebo zbúrať, mohli by mu vzniknúť náklady už len s jeho strážením. Ale kedže to nerobí ani s jedným s uvedených opustených objektov, pochybujem, že by mesto dalo strážiť zimný štadión. Takže zhrnuté a podčiarknuté, ak by na zimnom štadióne nebola ŠHK 37, s.r.o., nemalo by s ním mesto žiadne náklady.

A tu sa dostávame k najcitlivejšej časti nájomnej zmluvy. ŠHK 37, s.r.o. nestačilo, že dostáva prakticky zadarmo nájom zimného štadióna, skúsil požiadať ešte o príspevok na prevádzku. A dostal ho. Mesto malo platiť za médiá počas 4 rokov 4,5 mil Sk (149,4 tis. €) a počas nasledujúcich 5 rokov (do konca roku 2014) 2,5 mil. Sk (83 tis. €). Prípevok po tomto termíne sa mal dohodnúť osobitne, ak nastane takáto potreba, do 30. 11. 2014.

Samozrejme, že takáto potreba nastala. A to už oveľa skôr. Dodatkom č. 1 z decembra 2007 sa zmenila spätne úhrada za médiá už v druhom roku nájmu (2007) na 5,5 mil. Sk (182,6 tis. €), ostatné roky zostali nezmenené.

Tým to prirodzene neskončilo, dodatkom č. 2 z novembra 2008 sa zvýšila úhrada za médiá aj v roku 2008 na 5,5 mil. Sk (182,6 tis. €), bez zmeny v nasledujúcich rokoch.

"Mílnikom" v tejto zmluve je dodatok č. 3 z decembra 2009, kde sa upravila doba príspievania 149,3 tis. € (4,5 mil. Sk) na dobu bez časového obmedzenia, teda počas 30 - ročného trvania zmluvy!

Mesto zaplatilo počas 9 rokov za energetické médiá, ktoré spotrebovala (vrátane roku 2014) súkromná spoločnosť ŠHK 37, s.r.o., spolu 1,5 mil. €! A ak sa nič nestane, bude platiť ďalej. Za nasledujúcich 20 rokov, do skončenia zmluvy 31. 12. 2034, by to malo byť ešte ďalších 3,0 mil. €.

Skúsim ešte na dokreslenie tejto veci jednu úvahu. Ako nadšenec kulturistiky požiadam mesto o prenájom budovy bývalého Lesoprojektu. Keďže budova nie je dlhodobo využívaná (a pravdepodobne ani dlho nebude), požiadam o jej prenájom pod titulom osobitného zreteľa so záväzkom, že majetok bude slúžiť výlučne v prospech rozvoja a na podporu športu, najmä kulturistike, primerane na vykonávanie mojich podnikateľských aktivít, smerujúcich k podpore kulturistiky a tiež za účelom zveľadenia, ochrany a zhodnotenia tohto majetku, jeho prevádzkovania, rekonštrukcie, prestavby a užívania. Ten záväzok som navymyslel sám, len som ho prevzal zo zmluvy s  ŠHK 37, s.r.o. (článok III.). A tým zabijem dve muchy jednou ranou, nebude verejná súťaž na nájom a nájomné bude symbolické. Pre istotu ešte "prihodím" 2 hodiny týždenne pre verejnosť a 2 hodiny pre školy.

Tušíte správne, budem chcieť nielen nájom na 30 rokov za 1 € ročne, ale aj krytie nákladov na energie. Tu by som bol skromnejší ako ŠHK 37, s.r.o. a chcel by som len 30 tis. € ročne, ako dostáva futbalový klub, či ako má (niečo podobné) sľúbené basketbalová hala. Že je to celé absurdné? Prečo? Veď takto to funguje u všetkých "spriaznených" športových klubov. Prečo by takýto šikovný návrh primátora  nemohlo schváliť zastupiteľstvo aj mne? Len z jedného mám obavu, že by  mi taká hlúposť u nového primátora a nového zastupiteľstva už neprešla.

Na záver poznámka k mantre o "zhodnotení majetku". Investície, potrebné na prevádzku zimného štadióna, ku ktorým sa v zmluve ŠHK 37, s.r.o. zaviazal, už boli urobené. Teraz ich bude už len užívať. Je viac než naivné sa domnievať, že bude ešte robiť iné, myslím investície. A tie čo urobil, budú po 30 rokoch v tom istom opotrebovanom stave, v akom ich preberal na začiatku zmluvy. Takže mesto nedostane nič zhodnotené, ale len to, čo tam pôvodne bolo. Ak by od zmluvy odstupil ŠHK 37, s.r.o. dostane síce mesto "zadarmo" niečo, ale to niečo by mu na nič nebolo, lebo je to úzko špecifické pre prevádzku hokejového klubu. Nič, čo by sa dalo použiť všeobecne. Ak by od zmluvy odstúpilo mesto, muselo by podľa zmluvy investície zaplatiť. Takže, aké zhodnotenie majetku? Aká výhoda pre mesto? Žiadna! Výhody len a len pre ŠHK 37, s.r.o.

A ešte jedna poznámka na záver. Z majetku, ktorý má prenajatý od mesta, neplatí ŠHK 37, s.r.o. daň z nehnuteľností. Je to ďalšie zvýhodnenie oproti iným športovým klubom, ktoré prevádzkujú svoju činnosť na vlastnom majetku (tenisti, vodáci).Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára