nedeľa 11. októbra 2015

Iste, pán primátor, občania vedia poriadne vytočiť...

Mýlite sa však, pán primátor, keď si myslíte, že pri vystúpení občanov na zasadnutí mestského zastupiteľsvta môžete priamo reagovať na ich podnety. Zabúdate, že Vy len vediete zasadnutie, že tu nie ste vedúcim pracovníkom, ktorý si v rámci určitých pracovných pravidiel môže robiť čo chce. Pravidlá rokovania určili podľa zákona o obecnom zriadení poslanci v rokovacom poriadku a Vy ste povinný ich dodržiavať rovnako, ako ktokoľvek iný. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, v časti podnety občanov, nie ste viac než bežný občan. Preto, ak chcete reagovať na vystúpenie niektorého občana v tomto bode rokovania, môžete to urobiť len tak, ako on, občan. Teda podstúpiť tú istú povinnú a nevyhnutnú (niekomu nepríjemnú) procedúru a:
- prihlásiť sa
- odovzdať dočasne vedenie zasadnutia niektorému (oprávnenému) zástupcovi
- pristúpiť k rečníckemu pultu, predstaviť sa, uviesť svoju adresu, alebo miesto nehnuteľnosti v Piešťanoch a v 5-minútovom vystúpení povedať svoj názor.

Už si nepamätáte, ako ste za rovnaký nesprávny postup kritizovali predchádzajúceho primátora? A ten sa aspoň ospravedlňoval, že by to nemal robiť. Možno mu trochu slúži ku cti aj to, že to nerobil tak často.

Podobný postup by mali dodržiavať aj mestskí poslanci. Teda:
- vytiahnuť kartu z hlasovacieho zariadenia (čím sa stanú dočasne obyčajnými občanmi)
- pristúpiť k rečníckemu pultu, predstaviť sa, uviesť svoju adresu, alebo miesto nehnuteľnosti v Piešťanoch a v 5-minútovom vystúpení povedať svoj názor. A to sa týka aj zástupcu primátora, ktorý je počas zasadnutia mestského zastupiteľsta bežným poslancom a/alebo bežným (aj keď vyššie postaveným) zamestnancom mestského úradu.

A čo bolo tým "spúšťačom" primátorovej reakcie? Vystúpenie Ing. Šišovského, ktoré citujem v plnom znení:

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,
predstupujem pred Vás ako predseda petičného výboru na zníženie ceny nájmu obradných miestností v domoch smútku, pretože sme stále nespokojní s vykonaným riešením. V júli roku 2013 požiadalo petícou 3589 občanov nášho mesta o zníženie uvedenej ceny. Trvalo 5 mesiacov, kým schválilo mestské zastupiteľstvo zníženie z pôvodných 110 € na 97 € vrátane DPH. Bolo to politické rozhodnutie, podložené len návrhom poslanca Beňačku približne tohto znenia: “Tak im to teda trochu znížme, napríklad na 97 €, aby nabudúce neprišli, že chcú znížiť dane”. Bez akéhokoľvek zdvôvodnenia, bez akéhokoľvek rozboru, bez ohľadu na analýzu, spracovanú vtedajším poslancom Chudým.
V aprílu tohoto roku prišiel na zastupiteľstvo vlastník hokejového klubu ŠHK 37 pán Lušnák a ústne upozornil na havarijný stav chladiaceho zariadenia zimného štadióna. Iniciatívy sa chopil pán primátor Tamajka a predložil na májové zastupiteľstvo návrh na zmenu mestského rozpočtu na pridelenie 120 tis. € na rekonštrukciu chladiaceho zariadenia zimného štadióna. Návrh bez akéhokoľvek zdôvodnenia. Návrh nemal ani len analýzu, či bol havarijný stav spôsobený morálnym a vecný opotrebovaním, alebo zanedbanou údržbou. Analýzou takou dôležitou na posúdenie, či má rekonštrukciu platiť mesto ako vlastník, alebo spoločnosť ŠHK 37 ako nájomník. Tým, že nemal riadnu dôvodovú správu bol v rozpore s rokovacím poriadkom. Návrh nebol daný dokonca ani komisiami mestského zastupiteľstva na prerokovanie.
Namiesto toho, aby ste ho stiahli z rokovania a uložili dopracovať, ste ho schválili 17 hlasmi. Zdržali sa a boli proti len poslanci Brna, Drahovská, Tremboš a Jánošík. To však nie je všetko. Pre ŠHK 37 ste schválili pre tento rok navýšenie príspevku na energie o 50 tis. € a nepochybujem, že dnes mu schválite dotáciu z podpory športu 80 tis. €. Súkromná obchodná spoločnosť ŠHK 37 tak dostane v tomto roku od mesta viacerými formami 400 tis. €. To pokladáte za normálne? To si skutočne myslíte, že občania tohto mesta sú padnutí na hlavu a vy si môžete robiť, čo chcete?
Ak by ste schválili bezplatný nájom obradných miestností v domoch smútku, stálo by to mesto pri 280 obradoch ročne len necelých 23 tis. € bez DPH. Opakujem, len 23 tis. €.
Tým by ste vyhoveli každý rok najmenej 280-tim pozostalým. Zisťovali ste koľko občanov chce, aby ŠHK 37 dostalo 400 tis. €? Nás, čo sme chceli zníženie ceny nájmu obradných miestností, je 3589! Mimochodom pre porovnanie, pána primátora Tamajku volilo v posledných voľbách len 2817 občanov.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás, aby ste s okamžitou platnosťou schválili bezplatný nájom obradných miestností v domoch smútku! Od Vás, pán primátor Tamajka, očakávam, že ihneď, z vlastnej iniciatívy, ako pri chladiacom zariadení zimného štadióna, uložíte mestskému úradu spracovať príslušné materiály na schválenie zmeny VZN, prípadne mestského rozpočtu na tento rok a jej zapracujete aj do rozpočtov nesledujúcich rokov.

A ešte na margo, pán primátor. Ing. Šišovský upozornil, že dôvodová správa nemala "ani len analýzu, či bol havarijný stav spôsobený morálnym a vecný opotrebovaním, alebo zanedbanou údržbou". Váš argument, že v správe bola predsa revízna správa, neobstojí, lebo tá len konštatovala aktuálny stav a nie príčiny jeho vzniku. To je bohužiaľ len ďalším dôkazom, že Vaše hodnotiace kritéria, v tomto prípade práce mestského úradu, sú nastavené veľmi nízko. Alebo len chcete zakryť zlú prácu mestského úradu?
"
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára